Absenteïsme op het werk, een hefboom voor productiviteit

Men vergeet vaak dat absenteïsme een aanzienlijk kostenplaatje betekent in de portefeuille van bedrijven, dat kan oplopen tot honderdduizenden euro’s per jaar. Het doel is dan ook dit te verhelpen; de uitdaging is de oorzaken ervan aan te stippelen om een significante verhoging van de totale productiviteit van uw organisatie te verzekeren.

Hoe verklaart men absenteïsme ?

Van de werkomgeving tot de bedrijfscultuur, van de inhoud van het werk tot de psychosociale risico’s die de werknemers lopen… er zijn tal van redenen die werknemers tot absenteïsme kunnen aanzetten.

Aan welke soort verzuim moet er worden gewerkt?

Door ziekteverzuim op het werk te voorkomen, kan de productiviteit van het bedrijf aanzienlijk worden verhoogd. Het is dan ook van essentieel belang systematisch ziekteverzuim binnen het bedrijf te voorkomen. De oorzaken van grijs ziekteverzuim moeten worden opgespoord, want het kan vermeden worden.

zieke

Grijs ziekteverzuim op het werk: een last voor het bedrijf

bankzitter

Absenteïsme betreft elke betaalde werknemer die door een medisch attest wordt gedekt. Deze afwezigheden variëren in duur en kunnen zowel recurrent als eenmalig zijn. Hoewel sommige werknemers echt niet in staat zijn om te werken, maken anderen er gewillig misbruik van en kiezen ervoor afwezig te zijn

Dit wordt grijs verzuim genoemd ! Het is tegenover deze categorie werknemers dat de werkgever kan optreden.

Preventief : door een comfortabel intern beleid te voeren, door het welzijn en de tevredenheid van zijn werknemers te verzekeren en hun blootstelling aan psychosociale risico’s te beperken.

Door de terugkeer naar het werk te begeleiden: het is niet altijd gemakkelijk om na een periode van afwezigheid weer op het goede spoor te komen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever ervoor te zorgen dat de werknemers zich herpakken en hun plaats in het bedrijf weer innemen. Hiervoor moet soms beroep worden gedaan op een dienst die zich specifiek met deze ondersteuning bezighoudt.

Op die manier zijn de werknemers niet meer geneigd om misbruik te maken van grijs verzuim.

Een voordeel op lange termijn voor hen en voor uw bedrijf!

De oorzaken van ziekteverzuim op het werk

De oorzaken van verzuim zijn vaak multifactorieel, of het nu gaat om recurrent of eenmalig, kort of lang verzuim.

Bedrijfscultuur, levenskwaliteit op het werk, soort werk en psychosociale risico’s behoren tot de variabelen die het ziekteverzuim op het werk sterk zullen beïnvloeden.

zieke mensen