Levenskwaliteit op het werk

Een werknemer die zich goed voelt, gewaardeerd wordt op het werk en in harmonie is met zijn/haar collega’s, is een geëngageerde werknemer. Engagement impliceert een hoge motivatie en productiviteit van de werknemer, wat een directe verbetering van de prestaties en de financiën van het bedrijf betekent. Een belangrijke daling van de turnover, het absenteïsme en de PSR (psychosociale risico’s) is ook een gevolg. Samengevat, de kwaliteit van het leven op het werk verbeteren is een meerwaade voor het bedrijf en zijn medewerkers.

wellness

De engagement van werknemers hangt af van de levenskwaliteit op het werk. Het bestaat uit vele factoren: het gevoel nuttig te zijn, participatief management, werkinhoud, bedrijfscultuur, arbeidsomstandigheden, erkenning, sociaal klimaat, … Het is van essentieel belang dat bedrijven de levenskwaliteit op het werk in het middelpunt van hun beleid plaatsen.

Hoe kan een aanpak van de levenskwaliteit op het werk worden geïmplementeerd?

Om een reële impact te krijgen, moet de aanpak van de levenskwaliteit op het werk alle werknemers betreffen. Een collectieve aanpak verbetert de algemene werking van het bedrijf en het welzijn van elkeen.

voordelen
ontspanning op het werk


Elk bedrijf moet zijn actieterrein afbakenen en stap voor stap streven naar duurzame efficiëntie. Eens de acties gedefinieerd zijn, is het van essentieel belang dat bij de uitvoering ervan een zekere mate van flexibiliteit wordt gehandhaafd. Indien nodig, kunnen ze gecorrigeerd onaangepast worden in functie van de gebeurtenissen.

Een flexibel beleid dat rekening houdt met de realiteit van de werkvloer, is de sleutel tot een doeltreffende aanpak van levenskwaliteit op het werk.