Post-crisis geestelijke gezondheid !
Een gezonde geestelijke gezondheid is veel meer dan de afwezigheid van psychische stoornissen. Het gaat om emotioneel, psychologisch en cognitief welzijn.De laatste tijd wordt de geestelijke gezondheid op de proef gesteld. De bezorgdheid, vrees en onzekerheid van de huidige situatie hebben geleid tot een aanzienlijke toename van stress en angst. Op lange termijn, zonder behandeling of bewustwording, kan dit leiden...

Post-crisis geestelijke gezondheid !

Een gezonde geestelijke gezondheid is veel meer dan de afwezigheid van psychische stoornissen. Het gaat om emotioneel, psychologisch en cognitief welzijn.

Geestelijke gezondheid en crisis

De laatste tijd wordt de geestelijke gezondheid op de proef gesteld. De bezorgdheid, vrees en onzekerheid van de huidige situatie hebben geleid tot een aanzienlijke toename van stress en angst. Op lange termijn, zonder behandeling of bewustwording, kan dit leiden tot veel diepere stoornissen met aanzienlijke gevolgen. De meest voorkomende psychische stoornissen kunnen emotioneel zijn en tot gedragsstoornissen, geheugenstoornissen, denkstoornissen of hallucinaties leiden.

geestelijke gezondheid

Bovendien sociaal isolement ( door lockdown veroorzaakt) heeft de geestelijke gezondheid van mensen die er al aan leden, verslechterd en heeft die bij anderen ontwikkeld. De verstoring van het dagelijkse leven heeft tot grote frustratie bij sommige mensen geleid. Bovendien helpt de verspreiding van informatie (soms waar, soms niet) via de sociale media de groeiende paranoia niet.

Geestelijke gezondheid, crisis en werk

De geestelijke gezondheid van werknemers is een groeiende zorg voor bedrijven in België. Geestelijke gezondheid speelt een belangrijke rol op de werkplek. Een groot deel van het absenteïsme is enerzijds te wijten aan een slechte geestelijke gezondheid. De diagnose van de eerste tekenen van burn-out en een psychologische en sociale follow-up van de werknemer kunnen anderzijds de meeste burn-out gevallen voorkomen.

De gezondheidscrisis die telewerken in de meeste beroepen voorschrijft, heeft dus de geestelijke gezondheid van een groot aantal werknemers op de proef gesteld. Deze situatie was voor een groot aantal mensen moeilijk te beheersen omdat zij, naast de moeilijkheden van het dagelijkse leven, te kampen hadden met de problemen in verband met de crisis. Een van de gevolgen van telewerken is dat de grens tussen privé- en beroepsleven is verdwenen, waardoor het leven van de werknemers aanzienlijk moeilijker is geworden.

Brain process

Als wij nu niet handelen op het gebied van de geestelijke gezondheid, lopen wij het risico geconfronteerd te worden met een psychologische golf die op lange termijn rampzalige gevolgen zal hebben, zowel in de arbeidswereld als in het privé-leven. Afgezien van de financiële gevolgen, die aanzienlijk zullen zijn, kunnen de gevolgen van generatie op generatie zich spreiden.

 

Aandacht voor de geestelijke gezondheid van werknemers

geestelijk welzijn

Om iets te doen aan de geestelijke gezondheid van de werknemers en de negatieve gevolgen daarvan te voorkomen, is het in de eerste plaats van essentieel belang een preventiebeleid te voeren. Dit beleid zal tot gevolg hebben dat de oorzaken van het ontstaan van geestelijke gezondheidsproblemen worden beperkt. Daartoe is het in de eerste plaats nodig het werk aan de Mens aan te passen, d.w.z. de inhoud van het werk en de omgeving te verbeteren, de rollen te verduidelijken en de eisen en verwachtingen expliciet te maken. Ten tweede zullen preventieve beleidsmaatregelen, zoals acties om het combineren van privé- en beroepsleven te vergemakkelijken of opleidingen over stress, de werknemers in staat stellen de factoren die hun geestelijke gezondheid beïnvloeden te verminderen.

Als er echter al sprake is van geestelijke gezondheidsproblemen, is het belangrijk dat deze kunnen worden gediagnosticeerd. Een snelle en doeltreffende diagnose zal het immers mogelijk maken zo snel mogelijk actieplannen uit te voeren om onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Deze actieplannen omvatten een verhoging van de middelen, de ontwikkeling van aangepaste coping-vaardigheden, coaching, voorlichting en opleiding van het personeel, de uitvoering van gezondheidsprogramma’s, enz.

Waarom Balencio?

Balencio is een risicobeheersplatform voor menselijk kapitaal. Balencio gebruiken betekent beroepsrisico’s voorkomen door ze te diagnosticeren. Om doeltreffende actieplannen ter voorkoming van risico’s voor de geestelijke gezondheid te kunnen uitvoeren, is het immers van belang de oorsprong ervan te kennen. Dankzij Balencio, is dit mogelijk!