Rol in de organisatie

Ongeacht de plaats in de hiërarchie heeft de rol van elke werknemer een bepalende invloed in de organisatie. Rekening houden met de rol van elke werknemer draagt bij tot de groei van het bedrijf, maar ook tot het welzijn van de werknemers en hun productiviteit. Daarom heeft de manager de rol van intermediair tussen de werknemers en de hiërarchie.

Waarom zou ik mijn werknemers opleidingen aanbieden?

Uw werknemers opleiden betekent hun kansen bieden om vooruit te komen. De verwerving van nieuwe vaardigheden zal immers meer deuren openen en hen een perspectief op evolutie binnen uw onderneming bieden.  Het aanbieden van opleidingen toont uw werknemers ook dat u voor hen, hun welzijn en hun toekomst zorgt. Het is dan ook een echte troef om binnen uw organisatie over geïnvesteerde werknemers te beschikken.

rol in de organisatie

Bovendien is het van belang dat de doelstellingen via onderhandelingen tot stand komen en niet worden opgelegd. Dit moet gebeuren in de vorm van een open discussie tussen de manager en de actoren om de noodzakelijke en haalbare doelstellingen vast te stellen. Op die manier zal het resultaat door elk van hen worden gevalideerd.

Specifieke taken aan elke werknemer toewijzen

Ondernemingen hebben vaak vrij grote doelstellingen, soms een beetje te ambitieus, op lange of korte termijn. Het kan dan verstandig zijn om bepaalde beproefde managementmethoden toe te passen om specifieke taken aan uw werknemers te geven.

Is de evaluatie van werknemers een positieve of negatieve factor?

De SMART methode

 De SMART methode

Dit is een vrij gebruikelijke methode van management by objectives, waaronder elk van uw doelstellingen deze vijf kenmerken moet hebben.

Deze methode zal u niet alleen in staat stellen een doeltreffende strategie voor de verwezenlijking van uw projecten vast te stellen, maar ook de doelstellingen nauwkeurig te omschrijven.

Dit model is gebaseerd op vier essentiële vragen die moeten worden toegepast op het management van een team of een project. Deze methode is eenvoudig en aanpasbaar en zal u veel tijd besparen bij het opzetten van uw beheerspraktijken.

Het GROW-model 

Het GROW-model

Deze methoden geven u de sleutels in handen voor de uitvoering van uw projecten en doelstellingen. Om de doeltreffendheid van uw teams, maar ook hun welzijn te garanderen, is het echter belangrijk een follow-up in te stellen. In de eerste plaats is het van essentieel belang uw teams te feliciteren wanneer de doelstelling is bereikt. Ten tweede kunt u dankzij monitoring de voortgang van de projecten volgen en de doelstellingen aan elk individu aanpassen. Als sommige doelstellingen gemakkelijk konden worden bereikt, kan het interessant zijn om de volgende missie iets veeleisender te maken. Integendeel, als er moeilijkheden zijn gerezen, moeten de oorzaken worden opgespoord en middelen worden ingezet om het resultaat toegankelijker te maken.

Ambiguïteit van de doelstellingen

Voor de succesvolle voltooiing van een project is het van essentieel belang dat de doelstellingen niet dubbelzinnig zijn. Als de werknemer de ins en outs van de hem toevertrouwde taken niet kent, is het immers moeilijker voor hem om ze correct uit te voeren.

Daartoe moet de manager met zijn werknemers welomschreven actieplannen opstellen. Het stellen van grote individuele doelen heeft vaak een onoverkomelijk effect. Om dit te verhelpen moet de manager de macro-doelstellingen (die van de onderneming) onderverdelen in micro-doelstellingen (die van de werknemers), die ook weer onderverdeeld worden in micro-taken, enzovoort. Dit stelt de werknemers in staat een globale visie te hebben en maakt elke taak beter uitvoerbaar.

 

op het werk overeenkomen