Ontwikkeling en carrière

Toekomstperspectieven aan uw werknemers bieden is essentieel om hun volledige engagement en motivatie binnen uw bedrijf te verzekeren. Dit kan op vele manieren worden bereikt, zoals opleidingsmogelijkheden, doorlopende evaluatie, regelmatige scholing, consistentie in de beloning, enz.

Waarom zou ik mijn werknemers opleidingen aanbieden?

Uw werknemers opleiden betekent hun kansen bieden om vooruit te komen. De verwerving van nieuwe vaardigheden zal immers meer deuren openen en hen een perspectief op evolutie binnen uw onderneming bieden.  Het aanbieden van opleidingen toont uw werknemers ook dat u voor hen, hun welzijn en hun toekomst zorgt. Het is dan ook een echte troef om binnen uw organisatie over geïnvesteerde werknemers te beschikken.

opleiding

Ervoor zorgen dat de vaardigheden van mijn werknemers overeenkomen met de functie die ze bekleden!

personeelszaken

Dit is een echt probleem voor organisaties. Een mismatch tussen de vaardigheden van een werknemer en zijn (haar) baan kan namelijk gevolgen hebben op zowel individueel als organisatieniveau. Wat de individuele gevolgen betreft, kunnen we wijzen op een daling van de arbeidssatisfactie, contraproductief gedrag, maar ook een daling van de productiviteit. Op organisatieniveau kunnen we een hogere kostprijs voor arbeidskrachten, een stijging van het absenteïsme, een lager concurrentievermogen en een hoog personeelsverloop vaststellen, wat aanzienlijke kosten voor het bedrijf meebrengt.

Is de evaluatie van werknemers een positieve of negatieve factor?

werknemersbeoordeling

Evaluaties van werknemers zijn een manier om de balans op te maken, de verwachtingen van zowel het bedrijf als de werknemer te bespreken, over toekomstperspectieven na te denken en nieuwe doelen te stellen. Gezien deze aspecten kan de evaluatie alleen maar gunstig zijn. Het is echter noodzakelijk dat deze evaluatie een feedback blijft, het vooruitzicht op nieuwe uitdagingen, de mogelijkheid om binnen het bedrijf te evolueren en absoluut geen controle van de werknemers. Als de evaluatie als een controle wordt ervaren, zal het slecht door de werknemers worden aanvaard, die het risico zouden lopen het vertrouwen in het bedrijf te verliezen en bijgevolg elke zin om er te werken zouden verliezen.

Betalen in overeenstemming met het verrichte werk

Vergoeding is essentieel voor een werknemer. Daarom is het dus absoluut noodzakelijk dat het in overeenstemming is met het werk dat hij/zij voor de onderneming verricht. Zo niet, dan zou de werknemer zich gekrenkt kunnen voelen en het vertrouwen in zijn werk kunnen verliezen. Daarom moet erop worden toegezien dat de geboden beloning in overeenstemming met de huidige markt is. Het mag niet worden geaarzeld een aantrekkelijk beleid te voeren en moet worden geluisterd naar de eisen en verwachtingen van de werknemers ter zake, ten einde interessante compromissen te vinden.

salaris