Flexibele uren en autonomie

Roosterflexibiliteit is het vermogen van een werknemer om zijn/haar rooster naar gelang van verschillende factoren in te delen. Autonomie daarentegen is de mogelijkheid voor de werknemer om zijn/haar werk te organiseren en uit te voeren op de manier die hem/haar goeddunkt.

Flexibele arbeidstijd: voor- en nadelen

Het aanbieden van flexibele werktijden aan werknemers is om een aantal redenen gunstig. Het stelt werknemers in staat een beter evenwicht tussen werk en privéleven te bereiken, de stress van het pendelen tijdens piekuren te vermijden, hen een gevoel van controle over hun werk te geven, en de werkoverbelasting te verminderen. Deze voordelen zijn ook gunstig voor de organisatie, aangezien zij het moreel en de tevredenheid van de werknemers verhogen, het absenteïsme en de traagheid verminderen, een positief imago van het bedrijf geven, het peroneelsverloop verminderen, enz.

Flexibele uren en autonomie
autonomie op het werk

Het is echter belangrijk ook de nadelen van dit soort schema in aanmerking te nemen. Sterker nog, het kan problemen veroorzaken in de goede werking van een team. Communicatie tussen werknemers met verschillende roosters is moeilijker en leidt tot productiviteitsverlies. In dit verband worden oplossingen voorgesteld, zoals bijvoorbeeld het handhaven van verplichte roosters waarin iedereen werkt. Aan de andere kant is het voor werkgevers een verlies van controle over hun werknemers, het kost dus tijd om zich aan te passen.

De voordelen lijken echter op te wegen tegen de nadelen. Het is echter van belang voorzichtig te blijven en ervoor te zorgen dat alle personeelsleden goed aangepast zijn aan de invoering van een flexibele werktijdregeling.

Waarom uw werknemers meer autonomie geven?

Door werknemers autonomie te geven, nemen hun creativiteit, motivatie en tevredenheid toe, waardoor het personeelsverloop binnen de onderneming daalt. Het stelt de werknemer in staat te kiezen hoe hij/zij de voor hem/haar gestelde doelen wil bereiken. Het lijkt er zelfs op dat bedrijven die bereid zijn hun werknemers meer autonomie te geven, beter zullen presteren.

Toch is het een totaal ander beheersysteem dan de meer traditionele waarmee wij vertrouwd zijn. Het gaat erom de werknemers doelstellingen te geven die gebaseerd zijn op resultaatverwachtingen en hen tegelijk enige vrijheid te geven. Daarom wordt autonomie vaak gekoppeld aan praktijken zoals telewerken of flexibele werktijden. Anderzijds is het een systeem dat volledig op vertrouwen is gebaseerd. Bovendien is het bij de tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen van belang dat zij aan elke werknemer worden aangepast. Hoewel een toename van verantwoordelijkheden voor sommigen gunstig kan zijn, kan het voor anderen een bron van stress zijn.