Deelname aan de besluitvorming

De mening van uw werknemers betrekken bij het besluitvormingsproces van uw bedrijf kan een echte troef zijn om hun betrokkenheid bij hun werk en bij uw organisatie te versterken. Het is namelijk niet alleen een teken van vertrouwen, maar ook een gevoel dat er naar u geluisterd wordt en dat er rekening met u wordt gehouden, wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van uw werknemers. Empowerment zal u helpen in dit proces.

Wat is empowerment?

Empowerment is een Angelsaksische managementpraktijk die steeds populairder wordt. Het gaat erom de werknemers meer verantwoordelijkheid en invloed te geven in de verschillende besluitvormingsprocessen van een onderneming. Empowerment is dus een echt collaboratief beheer.

Deelname aan de besluitvorming

Voordelen van empowerment

teamwork

Ten eerste versterkt de praktijk van management in samenwerkingsverband het positieve imago van zowel de onderneming als de manager in het bijzonder. Ten tweede heeft empowerment ook tot gevolg dat werknemers gewaardeerd en betrokken worden en aangemoedigd worden het beste van zichzelf te geven, wat op zijn beurt hun productiviteit en efficiëntie ten goede zal komen. Bovendien zullen ook de groepscohesie en de teamgeest worden versterkt. Tenslotte zal het gevoel tot de organisatie te behoren vertienvoudigd worden.

Hoe kan een meer op samenwerking gebaseerd beheer worden ingevoerd?

Voor een goede uitvoering van collaboratief beheer kunnen enkele tips nuttig zijn:

  • Duidelijke doelstellingen vaststellen: Het is van essentieel belang dat de te bereiken doelstellingen duidelijk worden meegedeeld en dat de actieplannen om deze te bereiken worden besproken.
  • Overgang van manager naar leider: hier wordt niet langer gestreefd naar een verticale hiërarchie, maar naar een horizontale hiërarchie waarbij de manager de gids en steun is voor zijn collega’s, met voortdurende controle van de projecten.
  • Goed gebruik en beheer van NICT’s: Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen een productievere samenwerking mogelijk maken.
  • Zorgen voor een goede overdracht van informatie : regelmatige vergaderingen waarop elk lid van het team zijn zegje kan doen, zorgen voor een betere doorstroming van informatie.
  • Investeer in opleiding: de overstap van een rol van manager naar een rol van leider kan soms moeilijk zijn, aangezien dit gepaard gaat met een verlies van volledige controle; het is dus de moeite waard managers op te leiden om de kenmerken van hun nieuwe rol beter te begrijpen