Zin op het werk

De zin die een werknemer aan zijn werk wijst, is een zeer subjectief begrip. Aan de ene kant kan het worden gedefinieerd door een veelheid van heterogene factoren, aan de andere kant heeft zin verschillende betekenissen.

Hoe definieer u de zin op het werk?

Het is het gevoel van de persoon ten opzichte van zijn baan. Dit omvat het nut van de uit te voeren taak in de context van de baan, maar ook de werkomgeving, de arbeidsomstandigheden, de relaties met collega’s en superieuren, en de geschiktheid van de waarden van het bedrijf. Het is een essentieel begrip voor de ontplooiing van individuen, omdat werk vandaag de dag de kern van ieders leven vormt.

Zin op het werk

Is de betekenis die aan werk wordt gegeven een hefboom voor de motivatie van werknemers?

creative op het work

De belangstelling die de persoon heeft voor zijn/haar baan is essentieel voor de evaluatie van de motivatie. Zingeving aan het werk betekent immers dat men meer zin heeft om te werken, om zichzelf te overtreffen voor de organisatie, om zoveel mogelijk doelstellingen te bereiken en om zich in te zetten voor het werk en de organisatie. Maar het is ook een bron van creativiteit en innovatie voor de werknemer en dus voor het bedrijf. Werknemers die tevreden zijn over de zin van hun werk is dan ook een aanzienlijke troef voor de hele onderneming.

Meer zin geven aan werk

De betekenis die aan werk wordt gegeven, kan worden verbeterd door bepaalde organisatorische beleidsmaatregelen. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om :

–    Meer uitdagingen geven

Het doel is ervoor te zorgen dat de werknemer voor uw organisatie wil komen werken.