De werklast

Werklast wordt door Fournier (2013) gedefinieerd als “de intensiteit van de inspanning die de werknemer levert om te voldoen aan de eisen van de taak onder gegeven materiële omstandigheden, in verhouding tot zijn conditie en verschillende mechanismen die een rol spelen bij zijn werk”. De belasting kan fysiek, emotioneel of mentaal zijn.

Determinanten van werkbelasting

Er zijn veel factoren die de werkbelasting bepalen. Eerst zijn er factoren die verband houden met de taak zelf (de complexiteit, de moeilijkheidsgraad, de uitvoering, de diversiteit, enz.) Vervolgens vinden we de determinanten die verband houden met het organisatiebeleid en het managementbeleid (duidelijke en realistische doelstellingen, autonomie / controle, werkomgeving, ter beschikking gesteld materiaal, beloningsbeleid, enz.) Ten slotte vinden we de determinanten die verband houden met het individu (stressbeheer, individuele middelen, werkbeheer, tijdbeheer, enz.)

Daarom is het van essentieel belang op organisatorische en taakgerelateerde factoren in te spelen om een aanvaardbare werklast voor zijn werknemers te garanderen.

werkschema

De gevolgen van overbelasting op het werk

te veel werk

De gevolgen van werkoverbelasting kunnen dramatisch zijn voor zowel de werknemer als de organisatie. Overwerk kan namelijk niet alleen ernstige psychologische schade veroorzaken, zoals chronische stress, angst, depressie of psychosomatische aandoeningen, maar ook de lichamelijke gezondheid van de werknemers schaden, zoals spier- en skeletaandoeningen of hart- en vaatziekten. Bovendien neemt hierdoor het risico op ongevallen sterk toe.

Dergelijke effecten op de werknemers leiden de facto tot negatieve gevolgen voor het bedrijf, zoals een hoog absenteïsme, presenteïsme en personeelsverloop, maar ook een toename van fouten en ongevallen, met als gevolg een verlies van kwaliteit, efficiëntie en productiviteit.

Is onderwerk ook een risico voor de werknemer?

Naast overbelasting van het werk kan ook onderbelasting problematisch zijn. Hoewel het onderzoek over dit onderwerp minder uitgebreid is, lijkt het er immers op dat onderbelasting gevolgen heeft zoals een aantasting van de beroepsidentiteit van de werknemer, maar ook van de zin van het werk. Het is dus van essentieel belang het juiste evenwicht te vinden om het welzijn van de werknemers te garanderen