Beheer

Management is de kunst van het beheren of leiden van een organisatie, een team of een project. Dit geeft de manager een belangrijke beslissingsbevoegdheid. Vanaf de tijd van de wetenschappelijke organisatie van het werk tot onze dagen zijn de soorten beheer geëvolueerd en gediversifieerd. Ze hebben allemaal hun voor- en nadelen, maar ze hebben een reële invloed op het welzijn en de motivatie van de werknemers.

Gevolgen van het management voor de werknemers

De manier waarop een manager leiding geeft, heeft een grote invloed op zijn team. De relatie tussen de werknemer en zijn chef heeft namelijk een grote invloed op zijn gevoel van eigenwaarde, motivatie, engagement, stress en angst, en op zijn productiviteit.

manager

De sleutels tot een welwillend beheer

De rol van de manager bestaat erin zijn/haar team te leiden en de samenhang ervan te verzekeren teneinde de productiviteit en de prestaties van de onderneming te verhogen. Om dit te doen, is het belangrijk om zowel het vertrouwen als het respect van elk lid van het team te hebben. Dit kan op de volgende manieren worden bereikt:

Vanuit menselijk oogpunt

werkbeheer

is het in de eerste plaats noodzakelijk om eerlijk en rechtvaardig te zijn tegenover elk lid van uw team. Dan wordt steun verlenen altijd gewaardeerd. Vanuit het oogpunt van samenwerkend management  kan de plaats innemen van een leider in plaats van een superieur, werknemers helpen om beter te groeien. Ten slotte is het van essentieel belang dat werknemers constructieve feedback en erkenning voor hun vaardigheden en prestaties krijgen.

is het belangrijk om duidelijk te zijn in de instructies en doelstellingen die aan uw team worden gegeven. Bovendien is het absoluut noodzakelijk het werk eerlijk te verdelen en samenwerking te bevorderen, zodat iedere werknemer zijn plaats kan vinden. Ten slotte betekent ondersteuning van uw teams ook dat u elk project volgt en er belangstelling voor toont zodat u een constructief advies kunt geven.

Vanuit het oogpunt van werkbeheer

management