Arbeidsverhoudingen

Onder werkrelaties verstaan wij relaties tussen leden van een team of organisatie, maar ook relaties met derden (klanten, leveranciers, patiënten, enz.). De arbeidsverhoudingen spelen immers een belangrijke rol in de ontwikkeling van de werknemer binnen het bedrijf.

Ontwikkelen van goede werkrelaties

Om de prestaties van de werknemers te verhogen, is het interessant het gevoel te bevorderen dat zij tot het team en tot de organisatie behoren. De ontwikkeling van groepscohesie en teamgeest is immers een echte troef voor de productiviteit van de werknemers. Dit kan gebeuren via groepsprojecten waarbij wederzijdse hulp vereist is. Bovendien is werken in een aangename sfeer altijd een waarborg voor welzijn en een betere productiviteit.

goed Arbeidsverhoudingen

Vervolgens moet worden gezorgd voor een goede conflictbeheersing, maar ook voor een preventiebeleid voor pesterijen of een vertrouwenspersoon die dit soort problemen kan aanpakken. Het is van essentieel belang dat elk lid van het team zich op zijn gemak voelt en vertrouwen in zijn/haar team heeft, en het verzuimpercentage zal stabieler zijn.

Hoe conflicten binnen een team te beheren?

slecht Arbeidsverhoudingen

Eerst is het belangrijk neutraal te blijven, het conflict te begrijpen door te luisteren en rekening met ieders mening te houden. Daartoe is het van essentieel belang wederzijds vertrouwen te wekken. Dan is het absoluut noodzakelijk om zo snel mogelijk te reageren! Een conflict dat lang aansleept, kan verwoestende gevolgen hebben voor elk lid van het team. Tenslotte zal communicatie het laatste sleutelelement zijn in conflictbeheersing.

Indien dit echter niet werkt, is het soms nuttig een beroep te doen op een externe persoon die op dit gebied is gespecialiseerd.

De schadelijke gevolgen van pesterijen

Intimidatie op het werk, moreel, seksueel of fysiek, uitgelokt door een lid van het eigen team of door een derde, kan bij het slachtoffer onomkeerbare psychologische gevolgen hebben. Deze omvatten symptomen van stress, angst, slaapstoornissen, hoge bloeddruk, gebruik van alcohol of psychotrope drugs, enz. Het is dus van essentieel belang pesterijen in de eerste plaats te voorkomen of, in de tweede plaats, oplossingen te vinden en ze in goede banen te leiden.

schreeuwende baas

De rol van een vertrouwenspersoon

Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon in een bedrijf wordt aanbevolen, maar is niet wettelijk verplicht. Deze persoon kan deel uitmaken van het bedrijf of volledig extern zijn. Hij/zij moet een verplichte opleiding volgen om deze functie te kunnen uitoefenen. Zijn/haar taak bestaat erin te luisteren naar en rekening te houden met de psychosociale problemen van de werknemers en deze te melden aan de bevoegde personen, zodat ze zo goed mogelijk kunnen worden aangepakt.