Communicatie

Communicatie heeft betrekking op de verspreiding van nuttige informatie op een tijdige manier. Het is dus een sleutelfactor voor de ontwikkeling van de werknemers, maar ook voor hun productiviteit en efficiëntie. Goede communicatie is dus essentieel bij het beheer van menselijk kapitaal.

Waarom is een goede informatieverspreiding essentieel?

Communicatie op het werk

Werknemers goed geïnformeerd houden is vaak de kern van het succes van een onderneming. Informatie, zowel individueel als gekoppeld aan de buitenwereld, is immers fundamenteel voor de uitvoering van de activiteiten van een onderneming. Bovendien heeft een goede verspreiding van informatie een positieve invloed op het sociale klimaat binnen de organisatie. Het is immers een factor van motivatie, vertrouwen en sociale samenhang voor de werknemers. Een goede informatiestroom op een duidelijke en transparante manier, tussen alle hiërarchische niveaus, is in feite een manier om te laten zien dat de werknemer, als individu, meetelt.

Wat zijn de informatiebehoeften in een bedrijf?

Te veel informatie is echter slecht voor een onderneming, zodat het essentieel is te bepalen welke informatie moet worden verspreid. In het algemeen heeft een organisatie twee soorten informatiebehoeften.

Hoe conflicten binnen een team te beheren?

Eerst zijn er de voortdurende informatiebehoeften. Dit is informatie over langetermijndoelstellingen en de concurrerende markt. Ten tweede zijn er de eenmalige informatiebehoeften. Dit is informatie die binnen het bedrijf wordt doorgegeven over de ondersteuning van een specifiek project bijvoorbeeld, of over de oplossing van een probleem. Deze interne communicatie is essentieel voor de efficiëntie van een onderneming en haar werknemers.

goede communicatie op het werk

Hoe kan informatie doeltreffend worden verspreid?

Om de communicatie van informatie te optimaliseren, kunnen verschillende tips interessant zijn om op te volgen. Eerst moet onderscheid worden gemaakt tussen de soorten informatie en moet de communicatie worden aangepast aan de omvang van het bedrijf. Ten tweede moeten de uitwisselingen tussen alle leden van de organisatie worden aangemoedigd en ontwikkeld. Tenslotte worden wij steeds meer overspoeld door nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, zodat het essentieel is deze te gebruiken en de geschikte kanalen te kiezen naar gelang van de over te brengen informatie.

Communicatie

 

Wat tenslotte belangrijk is bij de overdracht van informatie, is transparantie. Dit kenmerk is de sleutel tot het succes van de organisatie en het beheer van het menselijk kapitaal in de organisatie.