Werkzekerheid

Werkzekerheid is een stabiele baan hebben zonder de vrees deze in de nabije toekomst te verliezen of een organisatorische verandering door te maken die tot een verandering van functie leidt. Het garanderen van professionele stabiliteit binnen het bedrijf is daarom een garantie voor een beter welzijn van de werknemers, een grotere engagement bij het bedrijf, maar ook een betere productiviteit en efficiëntie.

Het belang van werkzekerheid

Baanstabiliteit speelt een bepalende rol bij de aantrekkelijkheid en het behoud van werknemers in een organisatie. Het is zelfs een belangrijker factor dan de beloning bij de beslissing van werknemers om bij een bedrijf in dienst te treden. Het garanderen van werkzekerheid is daarom essentieel voor de levensvatbaarheid, maar ook voor het imago van een onderneming. Het staat gelijk aan economische gezondheid van de onderneming.

Hoe zorgen voor professionele stabiliteit?

Tower Watson, een HR-adviesbureau, heeft drie tips gegeven om werknemers werkzekerheid te bieden: de engagementbaarheid ontwikkelen, betere ondersteuning bieden bij het uitleggen van organisatorische veranderingen en een duidelijk contract tussen werknemer en werkgever formaliseren.

Ontwikkeling van de engagementbaarheid betekent werknemers toekomst- en loopbaanperspectieven binnen de organisatie bieden. U kunt dit doen door opleidingen, ontwikkelingsmogelijkheden,  coachingsprogramma’s, enz. aan te bieden. Door werknemers te helpen hun engagementbaarheid te ontwikkelen en te versterken, wordt hun gevoel van professionele stabiliteit versterkt.

goed Werkzekerheid

Door te communiceren en transparant te zijn over mogelijke organisatorische veranderingen krijgen werknemers meer vertrouwen in het bedrijf. Het verhoogt ook hun gevoel van werkzekerheid.

Ten slotte is een nauwkeurige, duidelijke en objectieve omschrijving van de rol  van elke persoon en van de duur van het contract absoluut noodzakelijk om werkzekerheid te garanderen. Voor de werknemer is het immers van belang dat hij zowel zijn doelstellingen op lange termijn als die van de onderneming kent, zodat hij zich kan profileren en een gevoel van zekerheid krijgt.