De waarden

U ontplooien binnen uw organisatie betekent ook in staat zijn de waarden van de organisatie te onderschrijven en ermee in te stemmen. De waarden van een onderneming zijn belangrijk omdat zij niet alleen het beeld weergeven dat de organisatie naar de wereld uitstraalt, maar ook bijdragen tot de opbouw van de bedrijfscultuur en het sociale klimaat binnen de organisatie.

Waarom is het naleven van waarden belangrijk in het beheer van menselijk kapitaal?

De waarden

De waarden van de onderneming maken het mogelijk betekenis te geven aan de handelingen van de werknemers, maar ook hun engagement en hun verantwoordelijkheid te versterken. De waarden van de onderneming onderschrijven betekent ook een betere cohesie ontwikkelen met de andere leden van het team. Bovendien maakt het een gemeenschappelijke gedragslijn tussen alle werknemers van de onderneming mogelijk, waardoor zij in dezelfde richting kunnen gaan.

In overeenstemming zijn met de waarden van de organisatie is daarom een garantie voor voldoening, investering en engagement van het personeel, maar ook een garantie voor hun efficiëntie en productiviteit.

Waarom moet management op basis van waarden worden ontwikkeld?

Management by values is ontstaan om de menselijke dimensie van de organisatie, die maar al te vaak op een zijspoor wordt gezet, weer centraal te stellen. Het gaat erom de onderneming te situeren en te oriënteren ten opzichte van bepaalde waarden die haar gedragslijn zullen bepalen.

Indien correct ontwikkeld, kan het een uitstekende hefboom zijn voor engagement en verantwoordelijkheid van de werknemers. Het maakt het namelijk mogelijk workshops te organiseren voor bezinning en uitwisseling, waarbij de werknemers de gelegenheid krijgen zich te situeren ten opzichte van de waarden van het bedrijf, daarover te discussiëren en ze in de praktijk te brengen via hun activiteiten en projecten.

Dit geeft werkelijk betekenis aan het werk dat aan de werknemers van een organisatie is toevertrouwd. 

De waarden op het werk

Hoe kan management door waarden worden ingevoerd?

Ten eerste is het belangrijk de waarden vast te stellen die u met uw bedrijf wilt associëren. Zodra de waarden zijn vastgesteld, moeten zij worden geïntegreerd en bevorderd binnen de organisatie. Het doel is de werknemers zover te krijgen dat zij zich eraan houden. Het kan daarom interessant zijn om tijdens sollicitatiegesprekken te vragen naar de waarden van de kandidaat. Ten tweede is het essentieel dat de onderneming haar handelingen, zowel openbaar als privé, in overeenstemming met deze waarden verricht.