Connectiviteit

Connectiviteit, gegenereerd door de massale invasie van informatie- en communicatietechnologieën, die tot het uiterste wordt doorgedreven, kan leiden tot hyperconnectie tussen werknemers. Hyperconnectie wordt gedefinieerd als een onweerstaanbare behoefte, bijna als een verslaving, om verbonden te zijn met het internet. Dit kan leiden tot allerlei burnout-gerelateerde stoornissen zoals stress, angst, maar ook tot steeds poreuzere grenzen tussen privé- en beroepsleven.

Gevolgen van de hyperconnectie voor het privé-leven en voor de werknemer

goed Connectiviteit

De inmenging van geconnecteerde objecten zoals laptops, smartphones, tablets, enz. in ons dagelijks leven heeft geleid tot een cultuur van totale toegankelijkheid, ook buiten de werkuren. De hyperverbonden werknemer kan immers de behoefte voelen om in te loggen om dringende verzoeken te controleren en te verwerken.

Deze steeds poreuzere grenzen tussen privé- en beroepsleven kunnen een reële impact hebben op het welzijn van de werknemer. Hyperverbonden werknemers zijn namelijk veel vatbaarder voor stress en angst, wat leidt tot een hoger risico op burn-out, slaapstoornissen, mentale uitputting of cognitieve overbelasting.

Deze gevolgen voor de gezondheid van de werknemers kunnen het bedrijf veel geld kosten doordat de productiviteit daalt en het absenteïsme en het personeelsverloop toenemen.

Welke oplossingen moeten worden overwogen?

De geldende Belgische wetgeving voorziet nog niet in een recht op ontkoppeling zoals onze Franse buren, die pleiten voor voldoende rust- en verloftijd om het evenwicht tussen werk en privé- en gezinsleven en de bescherming van de gezondheid van de werknemers te waarborgen. Niettemin verplicht een in 2018 gepubliceerde wet bedrijven om raadplegingen over afsluiting te organiseren. Dit is een onderhandeling tussen sociale partners om tot een overeenkomst te komen over het evenwicht tussen werk en privé-leven.

 

slecht Connectiviteit

 

Er zijn nog geen wondermiddelen gevonden om de schadelijke effecten van hyperconnectie tegen te gaan. Het kan echter de moeite waard zijn om buiten de werkuren automatische antwoordberichten, programma’s voor digitale detox, opleiding in het juiste gebruik van ICT of een aantal verplichte pauzes gedurende de dag in te voeren.