Ondersteuning van ICT-beheer

De steun voor het beheer van de informatie- en communicatietechnologieën omvat de instrumenten en hulpmiddelen die het bedrijf heeft ingevoerd om de werknemers in staat te stellen hun communicatiemiddelen beter te beheren.

Waarom is ondersteuning van ICT-beheer belangrijk?

De invoering van een dergelijke steun is van essentieel belang voor een optimaal beheer van de informatie- en communicatietechnologieën en om de risico’s van hyperconnectie van werknemers en de nadelige gevolgen daarvan te voorkomen.

Ondersteuning van ICT-beheer

Deze ondersteuning omvat enerzijds de beschikbaarheid van hulp bij ondervonden problemen of computerstoringen en anderzijds een doeltreffende opleiding over de binnen het bedrijf te gebruiken instrumenten, zodat deze optimaal kunnen worden gebruikt.

Computerproblemen zijn inderdaad een bron van ongerustheid voor werknemers die met ICT te maken krijgen. Een efficiënte helpdesk is daarom essentieel voor een maximale vervulling en productiviteit.

Bovendien kan het zeer contraproductief zijn voor werknemers om over gereedschap te beschikken dat zij niet beheersen. Daarom is het belangrijk te investeren in een doeltreffende opleiding die een groter comfort met de gebruikte technologieën mogelijk maakt.

Hoe optimaliseert u de implementatie van een ICT-ondersteuning?

Eerst is het essentieel een ICT-ondersteuningsbeleid op te stellen dat is afgestemd op de sector waarin het bedrijf werkzaam is. Het kan dus van onderneming tot onderneming verschillen.

Niettemin kunnen sommige adviezen in alle ondernemingen worden toegepast. Daartoe behoort met name het aanbieden van verschillende toegangsmogelijkheden tot deze ondersteuning om het contact tussen een werknemer in een probleemsituatie en de helpdesk te vergemakkelijken.

Het kan ook interessant zijn om de ICT-ondersteuningsafdeling te ontlasten door software te implementeren die de werknemer digitaal helpt.

Ten tweede biedt de invoering van één enkel federatief portaal binnen het bedrijf het ICT-ondersteuningsteam sneller toegang tot alle informatie die nodig is om het probleem van een werknemer op te lossen, ongeacht de afdeling waar deze werkzaam is.

24/7 Ondersteuning van ICT-beheer

Bovendien is het delen van kennis binnen het bedrijf essentieel voor de aanpak van ICT-problemen. Hierdoor kan elk lid van het team, zelfs als hij/zij net is aangenomen, reageren op verzoeken om hulp.

Tenslotte is het altijd beter te voorkomen dan te genezen en daarom efficiënte steunmaatregelen voor te stellen, de gebreken vast te stellen maar ook te investeren in de opleiding van de werknemers.