Perfectionisme

Perfectionisme is een persoonlijkheidstrek die wordt gekenmerkt door een voortdurend verlangen naar perfectie, de neiging zichzelf hoge normen en doelstellingen op te leggen, en een kritische houding ten aanzien van zowel zichzelf als, van tijd tot tijd, anderen. De kenmerken van perfectionisme vormen vaak een factor van stress en burn-out voor de werknemer. Het is daarom essentieel het te onderkennen om personeel met buitensporig perfectionisme effectief te kunnen ondersteunen.

Wat kunnen de schadelijke effecten van perfectionisme zijn?

Perfectionisme op het werk

De hoge verwachtingen die perfectionisme met zich meebrengt, hebben vaak perverse effecten op individuen. Uit verschillende studies is namelijk gebleken dat leerlingen met perfectionistische trekken meer geneigd zijn hun schoolopleiding voortijdig af te breken omdat zij de hoge doelen die zij zichzelf hebben gesteld, niet kunnen bereiken.

Bovendien wordt perfectionisme ook in verband gebracht met het vaker voorkomen van stoornissen zoals depressie, verminderd zelfvertrouwen, toegenomen stress en angst, en toegenomen desinteresse.

Perfectionisme bij werknemers kan dus een aanzienlijke impact hebben op hun geestelijke gezondheid en leiden tot een veel hoger absenteïsme en verloop.

Hoe kan ik perfectionisme genezen?

Perfectionisme genezen is niet gemakkelijk. Aangezien het om een persoonlijkheidskenmerk gaat, moet het vaak van het individu zelf komen. Toch kan het de moeite waard zijn de werkdruk te verminderen, mislukkingen binnen het bedrijf te accepteren of met de werknemers de te bereiken doelstellingen te herzien om ervoor te zorgen dat deze niet te hoog en onhaalbaar zijn.

 

5 sterren

 

Ten tweede kan het nuttig zijn een diagnose van perfectionisme uit te voeren bij de eigen werknemers. Dit zou perfectionistische werknemers in staat stellen zichzelf in vraag te stellen en sommige van hun doelstellingen naar beneden bij te stellen of te proberen hun prioriteiten te herzien om de druk te verlichten die zij op zichzelf leggen.

De realiteit is dat perfectionisten moeten worden omgevormd tot optimisten. Om dit te doen, aarzel niet om hulp en psychologische steun binnen de organisatie te bieden.