Eigenwaarde

Eigenwaarde is de mogelijkheid voor een individu om in een toestand van subjectief welzijn te blijven die hem in staat stelt zo goed mogelijk te reageren op de gebeurtenissen en eisen die hij in zijn leven tegenkomt. Het is dus een essentiële sleutelfactor voor de persoonlijke ontwikkeling en, de facto, voor de professionele ontwikkeling. Het is dan ook van fundamenteel belang te werken aan het gevoel van eigenwaarde van zijn werknemers om hun welzijn, hun geestelijke gezondheid maar ook hun productiviteit te verhogen.

Voordelen van een goed gevoel van eigenwaarde

goed eigenwaarde

Een goed gevoel van eigenwaarde hebben is om verschillende redenen gunstig. Het maakt het inderdaad gemakkelijker om fouten te aanvaarden en sneller en doeltreffender terug te komen.

Het is ook een factor van nederigheid en positiviteit. Eigenwaarde is ook een bepalende indicator van zelfvertrouwen, dat op zijn beurt verschillende voordelen voor de werknemer oplevert.

Eigenwaarde is dus een belangrijke factor voor persoonlijk en professioneel succes!

Inwerken op het gevoel van eigenwaarde van zijn werknemers

Het kan relatief eenvoudig zijn om het gevoel van eigenwaarde van uw werknemers te vergroten. Ten eerste moet u niet gierig zijn met complimenten. Het geven van positieve feedback en het tonen van erkenning wanneer het werk goed gedaan is, is namelijk altijd nuttig om het gevoel van eigenwaarde van een werknemer te vergroten. Wat de meer negatieve feedback betreft, is het essentieel dit op een welwillende manier te doen om de werknemer ertoe aan te zetten zich te verbeteren en hem niet naar beneden te halen.

Ten tweede kan het de moeite lonen te voorkomen dat er een concurrentieklimaat ontstaat dat werknemers ertoe brengt zichzelf met elkaar te vergelijken. Terwijl concurrentie voor sommigen de productiviteit kan verhogen en daardoor hun gevoel van eigenwaarde kan vergroten, kunnen anderen zich neergezet voelen en hun gevoel van eigenwaarde drastisch zien dalen.

eigenwaarde op het werk

Ten slotte is het ontwikkelen van meer kennis en vaardigheden een fundamentele drijfveer voor gevoel van eigenwaarde. Daarom kan investeren in opleiding voor uw werknemers zeer doeltreffend zijn.