Blog
Bekijk onze blog !
customer orientation
eigenwaarde
03 aug: Eigenwaarde
Eigenwaarde is de mogelijkheid voor een individu om in een toestand van subjectief welzijn te blijven die hem in staat stelt zo goed mogelijk te reageren op de gebeurtenissen en eisen die hij in zijn leven tegenkomt. Het is dus een essentiële sleutelfactor voor de persoonlijke ontwikkeling en, de facto, voor de professionele ontwikkeling. Het is dan ook van fundamenteel belang te werken aan het gevoel van eigenwaarde van zijn werknemers om hun welzijn, hun geestelijke gezondheid maar ook hun productiviteit te verhogen...
1 ster
29 jul: Perfectionisme
Perfectionisme is een persoonlijkheidstrek die wordt gekenmerkt door een voortdurend verlangen naar perfectie, de neiging zichzelf hoge normen en doelstellingen op te leggen, en een kritische houding ten aanzien van zowel zichzelf als, van tijd tot tijd, anderen. De kenmerken van perfectionisme vormen vaak een factor van stress en burn-out voor de werknemer. Het is daarom essentieel het te onderkennen om personeel met buitensporig perfectionisme effectief te kunnen ondersteunen...
goed Ondersteuning van ICT-beheer
27 jul: Ondersteuning van ICT-beheer
De steun voor het beheer van de informatie- en communicatietechnologieën omvat de instrumenten en hulpmiddelen die het bedrijf heeft ingevoerd om de werknemers in staat te stellen hun communicatiemiddelen beter te beheren. De invoering van een dergelijke steun is van essentieel belang voor een optimaal beheer van de informatie- en communicatietechnologieën en om de risico's van hyperconnectie van werknemers en de nadelige gevolgen daarvan te voorkomen....
Connectiviteit
22 jul: Connectiviteit
Connectiviteit, gegenereerd door de massale invasie van informatie- en communicatietechnologieën, die tot het uiterste wordt doorgedreven, kan leiden tot hyperconnectie tussen werknemers. Hyperconnectie wordt gedefinieerd als een onweerstaanbare behoefte, bijna als een verslaving, om verbonden te zijn met het internet. Dit kan leiden tot allerlei burnout-gerelateerde stoornissen zoals stress, angst, maar ook tot steeds poreuzere grenzen tussen privé- en beroepsleven...
tic
20 jul: Informatie- en communicatietechnologie
Wij worden steeds meer overspoeld met informatie- en communicatietechnologieën. Het kan moeilijk zijn al deze overvloed aan informatie, die een werknemer in de loop van de dag kan overweldigen, te beheren. Dit kan zijn werklast aanzienlijk verhogen door zijn cognitieve en aandachtscapaciteiten aan te tasten, en gevolgen hebben voor zijn welzijn door meer stress en bezorgdheid....
De waarden van de onderneming
08 jul: De waarden
U ontplooien binnen uw organisatie betekent ook in staat zijn de waarden van de organisatie te onderschrijven en ermee in te stemmen. De waarden van een onderneming zijn belangrijk omdat zij niet alleen het beeld weergeven dat de organisatie naar de wereld uitstraalt, maar ook bijdragen tot de opbouw van de bedrijfscultuur en het sociale klimaat binnen de organisatie. De waarden van de onderneming maken het mogelijk betekenis...
Getuigenissen
Wat klanten van Balencio vinden
logo nyrstar
Bart Ulenaers
Nyrstar
DRH

Bright Link heeft een erg goede tool ter beschikking om de psycho-sociale risico’s van uw onderneming in kaart te brengen, dat bovendien gekoppeld is met het opsporen van mogelijke burn-outs. Extra meerwaarde is dat elke medewerker een gepersonaliseerd rapport ontvangt. Niet allen de tool is dus erg bruikbaar ook het actief meedenken van Bright Link in het hele opzetprorces is super !