Blog
Bekijk onze blog !
customer orientation
Werkzekerheid
01 jul: Werkzekerheid
Werkzekerheid is een stabiele baan hebben zonder de vrees deze in de nabije toekomst te verliezen of een organisatorische verandering door te maken die tot een verandering van functie leidt. Het garanderen van professionele stabiliteit binnen het bedrijf is daarom een garantie voor een beter welzijn van de werknemers, een grotere engagement bij het bedrijf, maar ook een betere productiviteit en efficiëntie. Baanstabiliteit speelt een bepalende rol bij de aantrekkelijkheid en het behoud van werknemers in een organisatie. Het is zelfs een belangrijker factor dan de beloning bij de beslissing...
cohesie op het werk
24 jun: Communicatie
Communicatie heeft betrekking op de verspreiding van nuttige informatie op een tijdige manier. Het is dus een sleutelfactor voor de ontwikkeling van de werknemers, maar ook voor hun productiviteit en efficiëntie. Goede communicatie (communicatie) is dus essentieel bij het beheer van menselijk kapitaal.
Arbeidsverhoudingen
17 jun: Arbeidsverhoudingen
Onder werkrelaties verstaan wij relaties tussen leden van een team of organisatie, maar ook relaties met derden (klanten, leveranciers, patiënten, enz.). De arbeidsverhoudingen spelen immers een belangrijke rol in de ontwikkeling van de werknemer binnen het bedrijf. Om de prestaties van de werknemers te verhogen, is het interessant het gevoel te bevorderen dat zij tot het team en tot de organisatie behoren. De ontwikkeling van groepscohesie en teamgeest is immers een echte troef voor de productiviteit van de werknemers...
werkmanagement
10 jun: Beheer
Management is de kunst van het beheren of leiden van een organisatie, een team of een project. Dit geeft de manager een belangrijke beslissingsbevoegdheid. Vanaf de tijd van de wetenschappelijke organisatie van het werk tot onze dagen zijn de soorten beheer geëvolueerd en gediversifieerd. Ze hebben allemaal hun voor- en nadelen, maar ze hebben een reële invloed op het...
De werklast
03 jun: De werklast
Werklast wordt door Fournier (2013) gedefinieerd als "de intensiteit van de inspanning die de werknemer levert om te voldoen aan de eisen van de taak onder gegeven materiële omstandigheden, in verhouding tot zijn conditie en verschillende mechanismen die een rol spelen bij zijn werk". De belasting kan fysiek, emotioneel of mentaal zijn....
vragen stellen op het werk
27 mei: Zin op het werk
De zin die een werknemer aan zijn werk wijst, is een zeer subjectief begrip. Aan de ene kant kan het worden gedefinieerd door een veelheid van heterogene factoren, aan de andere kant heeft zin verschillende betekenissen. Het is het gevoel van de persoon ten opzichte van zijn baan. Dit omvat het nut van de uit te voeren taak in de context van de baan, maar ook de werkomgeving, de arbeidsomstandigheden...
Getuigenissen
Wat klanten van Balencio vinden
logo nyrstar
Bart Ulenaers
Nyrstar
DRH

Bright Link heeft een erg goede tool ter beschikking om de psycho-sociale risico’s van uw onderneming in kaart te brengen, dat bovendien gekoppeld is met het opsporen van mogelijke burn-outs. Extra meerwaarde is dat elke medewerker een gepersonaliseerd rapport ontvangt. Niet allen de tool is dus erg bruikbaar ook het actief meedenken van Bright Link in het hele opzetprorces is super !