customer orientation

Blog

Bekijk onze blog !

empowerment
20 mei: Deelname aan de besluitvorming
De mening van uw werknemers betrekken bij het besluitvormingsproces van uw bedrijf kan een echte troef zijn om hun betrokkenheid bij hun werk en bij uw organisatie te versterken. Het is namelijk niet alleen een teken van vertrouwen, maar ook een gevoel dat er naar u geluisterd wordt en dat er rekening met u wordt gehouden, wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van uw werknemers. Empowerment zal u helpen in dit proces...
werkschema
13 mei: Flexibele uren en autonomie
Roosterflexibiliteit is het vermogen van een werknemer om zijn/haar rooster naar gelang van verschillende factoren in te delen. Autonomie daarentegen is de mogelijkheid voor de werknemer om zijn/haar werk te organiseren en uit te voeren op de manier die hem/haar goeddunkt. Het aanbieden van flexibele werktijden aan werknemers is om een aantal redenen gunstig. Het stelt werknemers in staat een beter evenwicht tussen werk en privéleven te bereiken, de stress van het pendelen tijdens piekuren te vermijden, hen een gevoel van controle over hun werk...
loopbaanontwikkeling
06 mei: Ontwikkeling en carrière
Toekomstperspectieven aan uw werknemers bieden is essentieel om hun volledige engagement en motivatie binnen uw bedrijf te verzekeren. Dit kan op vele manieren worden bereikt, zoals opleidingsmogelijkheden, doorlopende evaluatie, regelmatige scholing, consistentie in de beloning, enz.
werkinstructies
29 apr: Werkinstructies
Duidelijke en precieze werkinstructies geven is een noodzaak om de productiviteit van uw werknemers te garanderen, maar ook hun engagement voor uw bedrijf en hun welzijn. Om goede werkinstructies te kunnen geven, moeten zij bepaalde essentiële kenmerken bezitten. Ten eerste moeten ze consequent zijn. Dit betekent dat alle actoren die de instructies opstellen en delen, het eens moeten zijn. Ten tweede moeten zij duidelijke en nauwkeurige instructies bevatten. Ten slotte is communicatie van essentieel belang. Als...
Rol in de organisatie
14 apr: Rol in de organisatie
Ongeacht de plaats in de hiërarchie heeft de rol van elke werknemer een bepalende invloed in de organisatie. Rekening houden met de rol van elke werknemer draagt bij tot de groei van het bedrijf, maar ook tot het welzijn van de werknemers en hun productiviteit. Daarom heeft de manager de rol van intermediair tussen de werknemers en de hiërarchie...
boze baas
07 apr: Turnover
Turnover beschrijft de rotatie tussen het vertrek en de aankomst van werknemers binnen een bedrijf. Wanneer het personeelsverloop niet meer dan 15% bedraagt, wordt het als voordelig voor de organisatie beschouwd. Maar wanneer het op onwettige wijze herhaald wordt, kan het zeer schadelijk worden...
Getuigenissen
Wat klanten van Balencio vinden
logo nyrstar
Bart Ulenaers
Nyrstar
DRH

Bright Link heeft een erg goede tool ter beschikking om de psycho-sociale risico’s van uw onderneming in kaart te brengen, dat bovendien gekoppeld is met het opsporen van mogelijke burn-outs. Extra meerwaarde is dat elke medewerker een gepersonaliseerd rapport ontvangt. Niet allen de tool is dus erg bruikbaar ook het actief meedenken van Bright Link in het hele opzetprorces is super !