Beheers de drivers van uw productiviteit
employment experience
UW UITDAGING
Productiviteitsverbetering omvat het verbeteren van processen (lean, time en priority management, etc.) en het investeren in het menselijk kapitaal.
Veel bedrijven zetten oplossingen voor productiviteitsverbetering in met wisselend succes.
Onze aanpak
Het menselijk kapitaal als motor van de productiviteit! Engagement, absenteïsme en de retentie van talenten zijn 3 assen die van invloed kunnen zijn op de totale productiviteit van een bedrijf. De HR-data met hoge toegevoegde waarde die Balencio verstrekt, helpen de directiecomités en de personeelsdiensten bij hun besluitvorming.
De resultaten
Het bedrijf wordt productiever dankzij de vermindering van het absenteïsme en het behoud van werknemers in omstandigheden die bevorderlijk zijn voor de productiviteit.
Getuigenissen
Wat klanten van Balencio vinden
logo belfius
Laurence Maes
Belfius
Head of Social Relations & Reward
Het welzijn van de medewerkers behoort bij Belfius tot de kern van het HR-beleid. In het kader van ons programma wellbeing@belfius hebben wij in 2018 een beroep gedaan op Brightlink en zijn Preventing Burnout Test (PBT) om ons meer inzicht te verschaffen in de risico’s op het vlak van burn-out.
In 2019 ontwikkelde Brightlink op ons verzoek een doelgerichte enquête die het ons mogelijk maakte om meer inzicht te krijgen in bepaalde specifieke stressfactoren (die in 2018 werden geïdentificeerd) zodat wij ons welzijnsbeleid optimaal kunnen afstellen en zo de gepaste initiatieven nemen.
En ook dit jaar stelde Brightlink, luisterend naar onze specifieke behoeften, een creatief en modern antwoord inzake veerkracht voor door extra elementen met betrekking tot de actuele gebeurtenissen te verwerken (impact van de Covid-19 lockdown en van het structureel telewerk op het energieniveau van de medewerkers).
Sinds het begin van onze samenwerking heeft Brightlink bewezen een professionele, dynamische en betrouwbare partner te zijn die ons bijstaat en adviseert tijdens het hele proces.